Briefjes voor de boerderij...

De leerlingen van het vijfde leerjaar wensen hun petekindjes en metekindjes van het eerste leerjaar heel veel plezier op boerderijklassen! We hebben alvast een briefje geschreven...