Grote werken op school

De grote werken die in mei zijn gestart, lopen op hun einde.  Nog een week hard doorwerken, en dan kunnen we de nieuwe kleuterklas, zorgklassen en speelplaats in gebruik nemen!