Jigsaw methode - Ons lichaam

Tijdens de vorige WO lessen gingen de leerlingen uit het zesde leerjaar zelfstandig op verkenning naar verschillende domeinen uit het thema: 'Ons lichaam'. Dit deden ze aan de hand van een jigsaw-methode, die het samenwerken stimuleert. Deze methode houdt in dat de leerlingen eerst in vier groepjes worden verdeeld, de stamgroepen. Elke leerling van de stamgroep krijgt een ander domein om zich in te verdiepen, bv. het spijsverteringsstelsel. Elk groepje krijgt dezelfde onderwerpen. Nadat de 4 domeinen verdeeld zijn, gaan de leerlingen die hetzelfde domein hebben gekregen, samenzitten. Dit zijn de expertgroepen. Aan de hand van een fiche verzamelen de expertgroepen informatie via verschillende bronnen (dootabs, boeken, bronnenboek, ...). Op het einde leggen de leden van het expertgroep hun domein uit aan de leden van hun stamgroep. Alle leerlingen krijgen dus een taak en leren van elkaar.