Pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL VOOR DE LEERLINGEN