slotmoment Broederlijk Delen

Alle kinderen hebben zich echt hard ingezet voor Broederlijk Delen!  We zingen nog samen even het lied, om dan op pad te vertrekken voor onze sponsortocht.