Boodschap voor al onze leerlingen. We missen jullie!

Hopelijk zien we elkaar snel weer terug op school!  We missen jullie! Bekijk hier het filmpje dat wij voor jullie maakten!   Via de volgende taalknopjes kan je meer uitleg horen over wat er nu precies verwacht wordt om thuis te doen. 

Nederlands

Frans

Magrebijns

Engels

Berbers

Turks