Overlijden voormalig directeur

Voor al wie de 'bestuurder' kende en hem een warm hart toedraagt.

Met droefheid in ons hart melden wij u het overlijden van  Alfons De Roover, voormalig directeur van onze school.